วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  น.ส.สุทรารัตน์  ใจไธสง
ชื่อเล่น  ปู
ศึกษา   คณะครุศาสตร์   สาขาวิชาการประถมศึกษา  คบ.2 หมู่3   544188095
เป็นคนขยัน  อดทน  แจ่มใส